Prace projektowe w naszej pracowni podzielone są  na określone etapy:

 

 1. Koncepcja projektowa

 

Jest to przedstawienie w formie uproszczonego projektu (rzutu 2D) 2-3 wariantów układu funkcjonalnego projektowanego lokalu. To przedstawienie pomysłów Wykonawcy i/lub Zamawiającego na podstawie rozmowy lub odpowiedzi na pytania odnośnie oczekiwań i wymagań. Koncepcja projektowa to ważny etap w procesie projektowym. Oprócz pokazania możliwych rozwiązań w lokalu, przebudowy ścian, powiększenia/pomniejszenia poszczególnych pomieszczeń daje możliwość przedyskutowania zasadności wszystkich oczekiwań, poruszenia wielu istotnych kwestii technicznych czy przeanalizowanie możliwości budżetowych.

 

Celem tego etapu projektu jest ustalenie ostatecznego układu funkcjonalnego. Można go wybrać spośród przedstawionych wariantów lub poprzez połączenie poszczególnych pomieszczeń z różnych koncepcji (pod warunkiem możliwości technicznych). Efektem jest układ funkcjonalny, który będzie realizowanych w kolejnych etapach projektu.

 

Standard wykonania koncepcji projektowej:

Koncepcja projektowa przedstawiona jest na rzucie płaskim (2D) lokalu, w czarno-białym kolorze , z zaznaczeniem wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych lokalu, drzwi wewnętrznych i wejściowych, pionów technicznych, symbolicznego przedstawienia mebli, sanitariatów, ARG, RTV, podłogi, wraz z podstawowymi opisami tych elementów oraz w wymiarach ułatwiających ocenę funkcjonalności danej propozycji.

Koncepcja projektowa nie uwzględnia wyboru konkretnych mebli, sprzętu, materiałów, kolorystyki ani stylistyki wnętrza.

 

 

 1. Wizualizacje pomieszczeń

 

Wizualizacja jest graficznym (obraz w formacie jpg) pokazaniem danego wnętrza. Do wykonania wizualizacji wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie oraz modeli 3D, pozwalające pokazać pomysł projektanta na aranżacje i wystrój pomieszczenia. Prezentowane wnętrza pokazane są w 3D, kolorze odpowiadającym danym materiałom wykończeniowym, oświetleniu imitującym światło dzienne lub sztuczne. Na wizualizacji widoczne są przykładowe kolory, materiały, meble, sprzęt, materiały wykończeniowe.

 

Celem tego etapu projektu jest pokazanie w bardziej przystępny, łatwiejszy do wyobrażenia sobie sposób jak będzie wyglądać projektowane wnętrze. Na etapie wizualizacji można zweryfikować nasze pomysły, wyobrażenia, oczekiwania w odniesieniu do konkretnej przestrzeni. Zakończeniem tego etapu projektu jest zaakceptowanie finalnych wersji wizualizacji, na podstawie których zostaną przygotowane projekty wykonawcze.

 

 

Standard wykonania wizualizacji:

Wizualizacja udostępniana jest w formie obrazu .jpg i jest to widok z kamery na dane pomieszczenie (1 ujęcie dla jednego pomieszczenia). Wizualizacja przygotowana jest w kolorze, z wykorzystaniem dostępnych modeli 3D, zbliżonych kolorystycznie materiałów wykończeniowych lub tekstur udostępnianych przez producentów. Na wizualizacji widoczne są światła, cienie, odbicia co jest efektem renderingu programu. Jak każdy projekt graficzny wizualizacja obarczona jest błędem w ocenie kolorów, odcieni, nasycenia, struktury w zależności od kalibracji monitora czy jakości ekranu. Wizualizacja pokazuje ogólne założenie kolorystyczne i materiałowe, nie jest jednak przełożeniem 1:1 do rzeczywistości. Modele mebli/sprzętu/sanitariatów użytych na wizualizacji mogą być przykładowe, gdyż nie każdy producent udostępnia bryły 3D swoich produktów. Wybór konkretnych modeli może zostać doprecyzowany na etapie dokumentacji technicznej.

 

 

 1. Projekty wykonawcze

 

Projekty wykonawcze zawierają ostateczny wygląd lokalu pod względem funkcjonalnym, wszelkich dokonanych zmian i układu mebli. Są rysunkami technicznymi, które zwierają wszystkie niezbędne informacje do realizacji projektu. Zakończeniem tego etapu projektu jest zaakceptowanie finalnych wersji projektów wykonawczych. W przypadku rozbieżności pomiędzy wizualizacją a odpowiadającymi jej rysunkami technicznymi, za ważne i obowiązujące uważa się rysunki techniczne.

 

Na projekt wykonawczy, sporządzony na podstawie materiałów wykończeniowych zaprezentowanych w katalogu materiałów wykończeniowych dla danego pakietu lub innych wskazanych przez Zamawiającego, w cenach wskazanych w załączniku numer 2, składają się następujące rysunki:

 

 • Rysunki wykonawcze łazienki z rozwinięciem elewacji ścian
 • Rysunki wykonawcze mebli kuchennych na wymiar z rozwinięciem elewacji ścian dla pakietu Gold i Platinum
 • projekt wykończenia ścian i podłóg (rysunki techniczne);
 • projekt finalnego układu funkcjonalnego (na podstawie wytycznych Zamawiającego);
 • projekt zmian instalacji w łazience (koszt zmian instalacji nie jest ujęty w niniejszej umowie);
 • projekt zmian instalacji w kuchni dla pakietu Gold i Platinum (koszt zmian instalacji nie jest ujęty w niniejszej umowie);
 • w razie potrzeby – projekt przebudowy ścian działowych (koszt przebudów nie jest ujęty w niniejszej umowie).
 • dodatkowe rysunki np. rzut sufitów podwieszonych itp. mogą zostać sporządzone na życzenie Zamawiającego przy zastrzeżeniu dodatkowego wynagrodzenia.

 

 

Standard wykonania projektów wykonawczych:

Projekty wykonawcze przygotowane są w formacie .pdf jako rzuty płaskie (2D) lub widoki elewacji ścian, rysunek detali rozwiązań.

 

 1. Specyfikacja

Specyfikacja jest spisem konkretnych materiałów wykończeniowych (widocznych) wraz z linkiem do strony producenta, pod którym Zamawiający może uzyskać szczegółowe informacje na temat danego materiału. Specyfikacja zawiera ilości materiałów jakie Wykonawca zakupi w celu realizacji projektu. Materiały te po zakupieniu nie podlegają zwrotowi czy wymianie. Podana  ilość materiałów (w szczególności kafli, podłóg, listew) nie uwzględnia zapasu, którego zakup jest konieczny w celu realizacji projektu.