Nie każdy właściciel budynku posiada jego pełną dokumentację techniczną. Dotyczy to zwłaszcza tych, które zostały zbudowane wiele lat temu lub często przechodziły z rąk do rąk. Zdarzają się jednak sytuacje, w których właściciel powinien posiadać dokładne plany budynku. W takiej sytuacji przeprowadza się inwentaryzację.

Spis treści:

  1. Czym jest inwentaryzacja budynku?
  2. Czy można samodzielnie wykonać inwentaryzację?
  3. Inwentaryzacja budynku - skorzystaj z pomocy specjalistów!

Czym jest inwentaryzacja budynku?

Inwentaryzacja budynku to nic innego, jak przedstawienie w postaci projektu technicznego rzeczywistego stanu budynku. Z wyglądu przypomina projekt, ale różni się tym, że jest to odtworzenie wyłącznie stanu faktycznego, a nie planowanego. Inwentaryzacja powstaje na podstawie pomiarów z natury. Taki rzeczywisty obraz budynku może być potrzebny w przypadku planowania remontu, rozbudowy, nadbudowy lub do wyliczenia powierzchni użytkowej lokalu przygotowywanego do sprzedaży bądź najmu. Zakres inwentaryzacji zależy od inwestora i może zawierać między innymi opis techniczny budynku, rzut dachu i kondygnacji, przekroje czy dokumentację fotograficzną budynku.

Czy można samodzielnie wykonać inwentaryzację?

Inwentaryzacja budynku może być przeprowadzona jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. W celu opracowania projektu przebudowy lub rozbudowy obiektu, inwentaryzację powinna przeprowadzić osoba, która posiada wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie projektowania obiektów budowlanych, a także odpowiednie uprawnienia. Jeżeli cel inwentaryzacji nie jest połączony z projektowaniem, to w takiej sytuacji inwentaryzację może przeprowadzić osoba, która niekoniecznie posiada uprawnienia budowlane z zakresu projektowania, a każda inna, która posiada podstawowe umiejętności z zakresu projektowania i budowy obiektów budowlanych.

Inwentaryzacja budynku - skorzystaj z pomocy specjalistów

Inwentaryzację budynku warto zlecić specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę, czy dana osoba posiada wykształcenie budowlane lub architektoniczne, a także odpowiednie uprawnienia. Tylko taka osoba może podpisywać inwentaryzacje, które są honorowane przez urząd. Dobrym pomysłem jest poproszenie o przesłanie przez specjalistę przykładowego fragmentu inwentaryzacji, aby zobaczyć jakiej formy możemy oczekiwać. Inwentaryzacja budynku to niezbędny dokument w przypadku rozbudowy lub przebudowy budynku. Jest również przydatny podczas sprzedaży, gdyż nie tylko uatrakcyjnia ofertę, ale także pozwala potencjalnym nabywcom zapoznać się z układem mieszkania czy domu oraz wielkością pomieszczeń.